ФОТО КЛУБ „СТЕВАН НАУМОВ-СТИВ“-БИТОЛА

Фотоклубот „Стеван Наумов-Стив“-Битола како членка на Народна техника-Битола оваа година прославува 65 години од формирањето на првата фототехничка секција формирана во рамките Народна техника- Битола во 1950 година. За развојот на фотографијата и работата на фотосекциите во Народна техника-Битола среќаваме низа податоци, имиња на творци кои оставиле белег во животот на градот и неговото овековечување и добивање уметнички третман низ објективот на фотоапаратот.

Некаде при крајот на седумдесетитте, покрената е иницијатива за организирање на секциите и фотоентузијастите во клуб. Така на 15.03.1979 година во рамките на Народна техника-Битола е формиран Фотоклубот „Стeван Наумов-Стив“.

Секоја година клубот организира фотошкола со 20 посетители, на која се изучуваат основите на фотографијата. Многумина Битолчани првите контакти со фотографијата ги имале токму во Фотоклубот „Стеван Наумов-Стив“. На многу од нив фотографијата им станала или животна професија или пак хоби кои им носи задоволство, но и награди од учества на разни изложби, натпревари, фотофестивали. Исто така, дел од некогашните почетници од овој фотоклуб, станале студенти на некои од Факултетите за фотографија во Скопје, Хрватска, Словенија, Романија, Бугарија.

Членови:

Митре Бендевски- Претседател
Томислав Наумовски- Секретар
Никола Новачевски
Пеце Јуруковски
Ивона Цветковска
Димитар Стиснијовски
Илче Блажевски
Стефан Талевски
Вера Христовска
Сташа Божиновска
Илина Наумова
Марија Јовчевска
Атанас Ацевски
Јани Патче
Ванѓел Иванов
Бојана Исијанин
Никола Бендевски
Никола Козаревски

Comments are closed.