Штип

 

Фото клуб „Широк Агол“ – Штип

е-маил: info@fotoklub.mk

веб страна: fotoklub.mk


Претседател: Зоран Здравев


Членови на клубот:

1. Зоран Здравев

2. Ристо Доргут

3. Зоран Читкушев

4. Маја Крстевска Коларова

5. Андреј Здравев

6. Ванчо Инџекаров

7. Ѓорѓе ЃорЃиевски

8. Миле Кокотов

9. Љубчо Јорданов

10. Илија Милев

11. Александар Донев

12. Билјана Кошарска

13. Методи Максимов

 

Comments are closed.