ДМФ


Листа на примени и наградени автори на ДМФ 2021

Листа на наградени учесници на ДМФ 2021 по категории

Пропозиции и пријава за „Денови на македонска фотографија“ 2021

58ми „Денови на македонска фотографија“ 2020 – фотогалерија

58ми Денови на македонска фотографија“ 2020

Галерија од жирирањето во „Кинотека на Македонија“…

Раде Луковиќ, Зоран Ивановски, Владимир Арсовски, Дејан Колевски, Иван Блажев , 8.08.2020г.

Пропозиции и пријава за „Денови на македонска фотографија“ 2020

57ми Денови на македонска фотографија

Денови на македонската фотографија 2018

„Денови на македонска фотографија“ 2017