ФКК Козјак

За Фото Кино Клуб “Козјак“:

Фото кино клуб Козјак се оформува во година 1948 и до ден денес опстојува со своите активности. Клубот Козјак во денешно време се регистрира како еден од најактивните и најбројните клубови во Македонија. Од него произлегуваат фотографи и филмски уметници кои му се познати на светот со своите вонредни дела. Низ годините, клубот организира и учествува во многубројни клубски, меѓуклубски и меѓународни изложби, кои резултираат со награди, дипломи и признанија за нашите членови. Веќе неколку години континуирано клубот организира меѓународни изложби, меѓу кои и една од најпрестижните изложби на фотографии “Фото Салон“.
Во 2009-та година Владимир Јовановски е избран за претседател на овој клуб кој натаму ќе го води.

Состаноци: Вторник, Четврток, Сабота – 20.00 часот

Адреса: ФКК Козјак
Ул. Тане Георгиевски бб / Народна Техника
1300 Куманово
Поштенска адреса: ФКК Козјак
Поштенски фаx 33
1300 Куманово
Email: fkk_kozjak@yahoo.com
Web: www.kozjak50.com
Претседател: Јовановски Владимир,
Секретар: Ангеловски Дејан,

Членови:

Comments are closed.