Документи


62-ри „Денови на македонска фотографија“ 2024 – пропозиции и пријава :

60ти „Денови на македонска фотографија“ 2022

РЕЗУЛТАТИ 60ти „Денови на македонска фотографија„

Пропозиции и пријава за ДМФ 2022

Листа на примени и наградени автори на ДМФ 2021

Листа на наградени учесници на ДМФ 2021 по категории

Пропозиции и пријава за „Денови на македонска фотографија“ 2020

ПРАВИЛНИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊА ВО ФСМ И ОРГАНИЗИРАЊЕ ИЗЛОЖБИ ВО ФСМ

БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИЗЛАГАЧКA ТИТУЛА МАЈСТОР НА ФОТОГРАФИЈА НА ФСМ (МФ ФСМ)

БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИЗЛАГАЧКA ТИТУЛА КАНДИДАТ МАЈСТОР НА ФОТОГРАФИЈА НА ФСМ (КМФ ФСМ)