Ф.К.К. Битола

ФКК БИТОЛА

Фото Кино Клуб БИТОЛА е регистриран на 1-ви март 2012 година, а произлезе од долгогодишната желба и потреба на неговите членови за организирано делување на полето на фотографијата и филмот, кои години наназад работеа како самостојно така и заеднички собирајќи се во мали неформални групи. ФКК Битола претставува отворен клуб за сите љубители на фотографијата и филмот, се стреми за нивно техничко усовршување, следење на современите трендови и подигање на нивото на визуелната култура и уметност. Целта на ФКК Битола е негување на фотографијата преку еден сериозен и активен пристап со обука и надградба на членовите, развивање на сенсот за убавото и давање шанса на секој млад човек својот талент да го доразвие и подигне на повисоко ниво во фотографијата како уметничка дисциплина и форма на изразување. Важна компонента е и меѓусебното дружење на членовите, разговори и размена на искуства од областа на фотографијата и филмот, како и заедничка практична работа на терен со фотоапаратот во раката.

Најголемиот дел од членовите на клубот учествуваат на истакнати фотографски изложби и конкурси во Македонија и странство, каде постигнале големи успеси освојувајќи награди и признанија. Некои членови имале и самостојни изложби на фотографија, а неколку членови имаат снимено експериментални и документарни филмови и видео спотови со кои освоиле награди на реномирани фестивали. Тоа само го потврдува фактот дека градот Битола е расадник на талентирани фотографи и филмаџии, град со традиција и богата историја на тоа поле почнувајќи од првите мајстори во своите фотоатељеа во 19-от век, па преку првите сниматели на Балканот, денес ние продолжуваме со истата љубов и жар што тие ги имале кон нејзиното величество – фотографијата.

Фото Кино Клуб БИТОЛА има добра соработка со локалните институции како Центар за Култура – Битола, Локалната самоуправа, НУ Завод и Музеј – Битола, Тера ТВ, исто така соработува со другите фотоклубови од Македонија и е член на Фото Сојузот на Македонија.

 

Адреса:

Здружение Фото Кино Клуб Битола
ул. Димче Лахчански бр.82
7000 Битола
Р. Македонија
email: fkk.bitola@gmail.com
Web: www.fkkbitola.com

Претседател: Игор Јанковски

Редовни состаноци во Среда и Сабота од 19.00 часот во просторија бр.3 во Фоајето на НУ Центар за Култура – Битола.

Членови:

Comments are closed.