Денови на Македонската Фотографија


Резултати од жирирањето на 62рите „Денови на македонска фотографија“

62-ри „Денови на македонска фотографија“ 2024 – пропозиции и пријава :

Каталог – „Денови.онлајн

Резултати од Првата дигитална изложба „Денови.онлајн“

Конечни резултати од 61те „Денови на македонска фотографија“ 2023

Пропозиции и пријава 61ви „Денови на македонска фотографија“ 2023

60ти „Денови на македонска фотографија“ 2022

60ти јубилејни „Денови на македонска фотографија“ 2022

Пропозиции и пријава за ДМФ 2022

Листа на примени и наградени автори на ДМФ 2021