Архива на авторот: FSM

РЕЗУЛТАТИ 60ти „Денови на македонска фотографија„

Пропозиции и пријава за ДМФ 2022

59ти „Денови на македонска фотографија“ 2021

Листа на примени и наградени автори на ДМФ 2021

Листа на наградени учесници на ДМФ 2021 по категории

Жирирање за ДМФ 2021

Пропозиции и пријава за „Денови на македонска фотографија“ 2021

75 години Фото сојуз на македонија

75 години Фото сојуз на македонија

„Фото сојуз на Македонија“ , најстарата и најмасовна организација во областа на фоотографијата , како неодминлив дел на македонската култура и историја оваа година го слави 75 годишното постоење. Основана далечната 1946 година како Кино-фото сојуз на Македонија соосновач е на Народна техника , денешен Сојуз на здруженијата на техничка култура на Македонија. Од редовите на ФСМ излегоа доајените на македонската повоена фотографија, кои оставиа неизбришлива трага во колктивната меморија. Основана на темелите на отвореност , непрофитабилност, ентузијазам и креативност преку своите многубројни автори ги даде карактеристикита на она што се нарекува  „Македонска фотографија“ , разноличност од идеи и теми, техники и пристапи, богатство и невкалупеност на тенденции.

58ми „Денови на македонска фотографија“ 2020 – фотогалерија

58ми Денови на македонска фотографија“ 2020