Отворање на јубилејните 50ти Денови на Македонската Фотографија

Во галерискиот простор на Мала Станица, во рамките на Скопско лето на 03.07.2012, во присуство на голем број фотографи, љубители на уметноста и пријатели, кои дојдоа и покрај неверојатно топлото време и особено неподносливата температура во галерискиот простор.

Во пријатна атмосфера беа доделени наградите на авторите и авторките за поединечна фотографија и колекција на фотографии. Редакцијата на ФСМ уште еднаш им честита на успехот, кој оваа година има особено значење, заради златиот јубилеј на ДМФ.

Исто така беа промовирани новите звања во ФСМ. Им честитаме и нив и особено го поздравуваме нагорниот тренд на високи звања, што ја зајакнува структурата и позицијата на нашиот сојуз.

Беа промовирани следниве автори:

Владимир Секуловски, со звање Кандидат мајстор на ФСМ

Душан Доцевски, со звање Кандидат мајстор на ФСМ

Марјан Јаневски, со звање Кандидат мајстор на ФСМ

Љупчо Ристовски, со звање Ф1 на ФСМ

Драги Неделчевски, со звање Ф1 на ФСМ

Зоран Андонов, со звање Ф1 на ФСМ

Дејан Гилески, со звање Ф1 на ФСМ

Сашо Н. Алушевски, со звање Ф1 на ФСМ

Mала галерија од отворањето

Оваа статија е објавена во Активности на ФСМ, Вести, Редакција.

Comments are closed.