Меѓуклупска изложба на фотографии

Меѓуклупска изложба на фотографии

Куманово 2015

Календар на изложбата:

Краен рок за прием на фотографии: 26 септември 2015

Изложба: 15 октомври 2015
Организатор: Организатор на изложбата е фото група Ф7 од Куманово во соработка со НУЦК “Tрајко Прокопиев”-Kуманово, Народна Техника-Куманово и Гимназија Гоце Делчев-Куманово.

Правила за учество:

-Право за учество имаат сите членови на Фото Сојуз на Македонија, кои
имаат платено чланарина и членуваат во клубови.
-Максимален број на фотографии за учество е 4.
-Најмал формат за учество на изложбата е (20х30),а најголем (30х40)

Тема:Слободна

Селектор:Селектор на изложбата е Цветан Гавровски Fiap Lo, МФ ФСМ

Изложбата е по повод 5 години од формирање на фото група Ф7 од Куманово.
Изложбата не е од натпреварувачки карактер.

Покровител на изложбата: Министерство за култура.

Оваа статија е објавена во Вести, Изложби.

Comments are closed.