FSM


Nikon D4 од прва рака

Драги наши, еве една автентична содржина, со која держиме чекор со глобалните трендови….

Веќе помина еден месец одкако ја имам во рака мојата нова „играчка“: Nikon D4, па веќе можам да ги кажам моите лични впечатоци за овој нов DSLR од еден од водечките производители на фотографска опрема. Морам повторно да повратам дека во овој „есеј„ нема да има технички податоци за апаратот, туку мое лично видување за него како алатка за фотографирање. Впрочем тој што ќе го чита овој текст сигурно веќе ги „обработил“ сите статии по светските сајтови каде што се наброени во безброј верзии техничките карактеристики на овој „убавец“. Морам уште да напоменам дека према овој уред бев многу критички настроен! Зошто? Да почнеме од почеток!

Повеќе »

Tagged , , , , ,